١٣٨٤
طبق برنامه ازپيش اعلام شده فعالان سياسي الاحوازدررابطه باحوادث اخيركشوروانتشارنامه ابطحي معاون اول رئيس جمهوروقت ايران دررابطه بامهاجرت اقوام غيرعرب جهت تغييربافت عربي الاحواز،ومواردمشابه ديگر..
درروزچهارشنبه ٢٤فروردين شبنانه واعلاميه هاي زيادي درسطح شهرپخش گرديدوملتزغيورومبارزومجاهد عرب الأحوازراجهت شركت دريك حركت اعتراضي درقبال سياست هاي خصمانه ومغرضانه درمصادره زمينهاي زراعي ،توسط رژيم اشغالگرايران دعوت كرد.

منبع اصلی مطلب : تاريخ الأحواز
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : خاطرات انتفاضة2005